Login

Brukernavn

Passord

Jotne Mekaniske Verksteder har stor produksjons- og ingeniørkapasitet, som sikrer fleksibilitet og konstandseffektivitet fra idé til ferdig produkt

Sikkerhet, kvalitet og leveranser på tid er kjernen i vårt produkt.

Jotne Rail Solutions er Norges ledende leverandør av ingeniør- og designtjenester knyttet til skinnegående transport

JRS tilbyr ekspertise innen engineering, prosjektledelse, design og beregninger til det norske og nordiske markedet for rullende materiell.

Jotne Ankers er en av landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål

Vi leverer og monterer store og små konstruksjonstrapper, rekkverk, balkonger, ramper, gangbaner, og gitterrister av høy kvalitet og til riktig pris.

Jotne IT er den ledende innen produktdata-utveksling og -deling

Jotne EPM Technology sine produkter har lykkes i å redusere utviklings- og livsykluskostnader igjennom intelligent styring og behandlign av data.

Jotne Eiendom har som formål å forvalte, drifte og utvikle næringseiendommer og boligprosjekter

Selskapet fokuserer primært på Oslo-område og Østfold. Vårt største utviklingsprosjekt er et 140 mål byutviklingsprosjekt på FMV-område på Kråkerøy i Fredrikstad.

previous arrow
next arrow
Slider

MARKEDSSEGMENTER

Jotne sine selskapene er sterke i sin bransje, med den ekstra styrke at man kan utnytte kompetanse og kapasitet hos søsterselskaper.

Stor produksjons- og ingeniørkapasitet sikrer fleksibilitet og konstandseffektivitet

Leverandør av rådgivning, ingeniør- og designtjenester knyttet til skinnegående transport og infrastruktur

Landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål

Jotne IT er den ledende innen produktdata-utveksling og -deling

Kompetent og erfaren eiendomsutvikler i Oslo og Østfold

Erfaring

 Jotne ble grunnlagt i 1982, og besitter medarbeidere med mange års bransjekunnskap og erfaring innenfor sitt fagfelt

Kompetanse

Vi har dyktige ansatte med høy kompetanse

Kvalitet

Jotne har vokst på å levere kvalitet gjennom mange år

VELKOMMEN TIL

JOTNE

OM OSS

Jotne er et privat selskap grunnlagt i 1982. Dagens portefølje innebærer selskaper innen rullende materiell, infrastruktur, olje/gass og mekanisk industri, informasjonstekonologi og eiendom. Jotne har vokst organisk fra spin offs til nye områder igjennom høyt kompetente mennekser med initiativ, en åpenhet til innovasjon og en tilpasningsdyktighet til ny teknologi. Vårt hovedkontor ligger på Helsfyr, med andre lokasjoner I Fredrikstad og Halden. Jotne har ca 100 medarbeidere.

1982

År grunnlagt

5

Selskaper

100

Ansatte

NYHETER

Jotne Rail Solutions

Messer og utstillinger

JRS har i lang tid opptrådt på og besøkt messer relevante for rullende materiell. Som en sentral aktør for rullende materiell i Norge er disse møtene en arena hvor vi bygger nettverk, utveksler erfaringer og får innsikt i hva som rører seg i markedet. Viktige messer for oss er: Elmia Nordic Rail i Jönköping. Skandinavias

Jotne Ankers

Glassberget, Hamar

Ø.M Fjeld  er engasjert som entreprenør av Glassberget borettslag som ligger på Hamar Vest. I Knut Alvsons gate 2, omtrent et slagskudd fra CC amfi og Storhamars hjemmearena, skal Glassberget borettslag bygges med 33 vestvendte leiligheter fra 46 til 121 kvm. Prosjektet oppstart var vinter 2017 og skal ferdigstilles sommer 2018. Jotne Ankers skal til

Jotne IT

Jotne har signert EBIM avtale med NTNU

Se pressemelding HER . . .

Jotne IT

Besøk Jotne på FSTLs årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2018 Tønsberg 7. – 9. mai 2018   Vi demonstrerer Enterprise BIM som allerede benyttes av ledende sykehus som St. Olavs Hospital, Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg o.a. Se hvordan System- og Produktregister og Eiendomsportal i BIM modellserver kan forenkle hverdagen i prosjekteringen og eiendomsforvaltningen. Anbefaler IT sjefer, tekniske