Login

Brukernavn

Passord

Vår kunnskap – dine løsninger

Velkommen til Jotne, våre verdier, samspill, bærekraft og helhet gir deg en trygg partner for alle dine behov. Sammen bygger vi en fremtid basert på tradisjon og innovasjon.

Sikker forvaltning av dine data i et evighetsperspektiv.

Med ønske om å bidra med nye løsninger som gir deg eierskap til dine data.

Jotne Connect

Utvikler og forvalter av næringseiendom og boliger.

Byutvikler. I tillegg til tradisjonell utvikling og forvaltning av eiendom, utvikler selskapet en helt ny og spennende bydel i Fredrikstad.

Jotne Eiendom

Din komplette leverandør

En komplett leverandør innen trapper, rekkverk, balkonger, offshore, renseanlegg og industri.

Jotne Ankers

Samhandling for fremtidens transportløsninger

Vårt mål er å bidra til å skape effektive, pålitelige og fremtidsrettede transport systemer som gir fordeler både for samfunnet og miljøet.

Jotne Mobility

Om oss

Velkommen til Jotne.

Jotne gruppen ble etablert i 1982. Dagens virksomhet er organisert i flere forskjellige forretningsområder.

Vår utvikling har vært drevet av innovasjon og bruk av nye teknologiske løsninger samt en sterk vilje til vekst.

Vi ønsker å levere unike løsninger og ser på utfordringer som muligheter.