Login

Brukernavn

Passord

Jotne Rail Solutions er Norges ledende leverandør av rådgiving, ingeniør- og designtjenester knyttet til rullende materiell og mobilitet

JRS har ansatte med en variert bakgrunn, som kan løse komplekse utfordringer

Jotne Ankers er en av landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål

Vi leverer og monterer store og små konstruksjonstrapper, rekkverk, balkonger, ramper, gangbaner, og gitterrister av høy kvalitet og til riktig pris

Jotne IT er den ledende innen produktdata-utveksling og -deling

Jotne EPM Technology sine produkter har lykkes i å redusere utviklings- og livsykluskostnader igjennom intelligent styring og behandlign av data

Jotne Eiendom er en kompetent eiendomsutvikler i
Oslo og Østfold

Jotne Eiendom har som formål å forvalte, drifte og utvikle næringseiendommer og boligprosjekter

previous arrow
next arrow
Slider
Arrow Down Icon

MARKEDSSEGMENTER

Jotne sine selskaper er sterke individuelt, med mulighet til å utnytte kompetanse og kapasitet på søsterselskaper ved behov

Leverandør av rådgivning, ingeniør- og designtjenester knyttet til rullende materiell og infrastruktur

Landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål


Den ledende innen produktdata-utveksling og -deling


Kompetent eiendomsutvikler i Oslo og Østfold


Erfaring

 Jotne ble grunnlagt i 1982 og besitter medarbeidere med mange års bransjekunnskap og erfaring innenfor sitt fagfelt

Kompetanse

Vi har dyktige ansatte med høy kompetanse

Kvalitet

Jotne har vokst på å levere kvalitet gjennom mange år

VELKOMMEN TIL

JOTNE

OM JOTNE

Jotne er et privat selskap grunnlagt i 1982. Dagens portefølje innebærer selskaper innen rullende materiell og mobilitet, informasjonsteknologi, eiendom og produksjon av trapper og rekkverk. Jotne har vokst organisk fra spin offs til nye områder igjennom høyt kompetente mennesker med initiativ, en åpenhet til innovasjon og en tilpasningsdyktighet til ny teknologi. Jotnes hovedkontor ligger i dag på Helsfyr, med andre lokasjoner i Fredrikstad og Halden. Jotne har ca 100 medarbeidere.

1982

År grunnlagt

4

Selskaper

100

Ansatte

NYHETER

Jotne Ankers

Høgskolen på Vestlandet

Kruse Smith bygger et kombinert undervisning- og kontorbygg (bl.a auditorier og lesesaler) på tilsammen 15.000 kvadratmeter for Høgskolen på Kronstad i Bergen. Oppstart på byggeplassen var i januar 2018 og overlevering til Statsbygg vil være mars 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere diverse stålrekkverk.  

Jotne Ankers

Galleriet, Drammen

Veidekke er engasjert av Glitre Bolig som entreprenør av Galleriet i Drammen. Galleriet ligger i kvartalet Sundgata, Engene og Peder Buchs gate, og vil bestå av 51 leiligheter. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere stålbalkonger, balkong- og terrasserekkverk, trapperekkverk og ståltrapp.

Jotne Ankers

Tiedemannsfabrikken, Oslo

Selvaag Bolig og Ferd Eiendom fortsetter utviklingen av Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo, og de fortsetter sitt gode samarbeid med Veidekke Entreprenør som nå skal bygge felt G. Den tidligere tobakksfabrikken til Tiedemanns Tobakk, med røtter tilbake til 1730-årene, var i mange år en hjørnestensbedrift i området. I dag er fabrikk- og lagerhaller revet og

Jotne Ankers

Husebyhagen, Skedsmo

AF Gruppen har inngått avtale med Romerike Boligutvikling AS for bygging av boligprosjektet Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus. Avtalen gjelder to byggetrinn som omfatter oppføring av 87 leiligheter fordelt på 7 bygg med underliggende kjeller. Byggestart var 3. kvartal 2018 og forventet ferdigstillelse 3. kvartal 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk til balkonger