Login

Brukernavn

Passord

Jotne Mekaniske Verksteder har stor produksjons- og ingeniørkapasitet, som sikrer fleksibilitet og kostnadseffektivitet fra idé til ferdig produkt

Sikkerhet, kvalitet og leveranser på tid er kjernen i vårt produkt.

Jotne Rail Solutions er Norges ledende leverandør av rådgiving, ingeniør- og designtjenester knyttet til rullende materiell og infrastruktur.

Leverandør av rådgivning, ingeniør- og designtjenester knyttet til skinnegående transport og infrastruktur.

Jotne Ankers er en av landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål.

Vi leverer og monterer store og små konstruksjonstrapper, rekkverk, balkonger, ramper, gangbaner, og gitterrister av høy kvalitet og til riktig pris.

Jotne IT er den ledende innen produktdata-utveksling og -deling

Jotne EPM Technology sine produkter har lykkes i å redusere utviklings- og livsykluskostnader igjennom intelligent styring og behandlign av data.

Jotne Eiendom har som formål å forvalte, drifte og utvikle næringseiendommer og boligprosjekter

Selskapet fokuserer primært på Oslo-område og Østfold. Vårt største utviklingsprosjekt er et 140 mål byutviklingsprosjekt på FMV-område på Kråkerøy i Fredrikstad.

previous arrow
next arrow
Slider

MARKEDSSEGMENTER

Selskapene i Jotne-gruppen er sterke i sin bransje, og sammen er det en ekstra styrke at man kan utnytte kompetanse og kapasitet på søsterselskaper.

Stor produksjons- og ingeniørkapasitet sikrer fleksibilitet og konstandseffektivitet.

Leverandør av ingeniør- og designtjenester knyttet til skinnegående transport.

Landets største og mest erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål.

Jotne IT er den ledende innen produktdata-utveksling og -deling.

Jotne Eiendom fokuserer primært på Oslo-område og Østfold.

Erfaring

 Jotne Gruppen har sitt opphav i 1982, og flere av de første ansatte jobber fortsatt i selskapene.

Kompetanse

Vi har dyktige ansatte med mye kompetanse.

Kvalitet

Jotne har vokst på å levere kvalitet igjennom mange år.

VELKOMMEN TIL

JOTNE

OM GRUPPEN

Jotne gruppen er et privat selskap grunnlagt i 1982. Dagens portefølje innebører selskaper innen Olje/Gass og mekanisk industri, informasjonstekonologi og eiendom. Gruppen har vokst organisk fra spin offs til nye områder igjennom høyt kompetente mennekser med initiativ, en åpenhet til innovasjon og en tilpasningsdyktighet til ny teknologi. Gruppens hovedkontor ligger i dag på Helsfyr, med andre lokasjoner I Fredrikstad og Halden. Jotne-Gruppen har ca 100 medarbeidere.

1984

År grunnlagt

5

Selskaper

100

Ansatte

NYHETER

Jotne Rail Solutions

JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog

Daglig Leder i JRS, Anne Støren, etter signering med Teknisk Direktør i Norske Tog, Luca Cuppari. Det er med glede JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog på teknisk kompetanse. JRS er stolt over å ha signert på 22 delkontrakter blandt annet innenfor områdene strømforsyning, mekanisk engineering, konstruksjon og teknisk tegning, RAMS/vedlikehold, dokumentkontroll, dokumenthåndtering og kodifisering og

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Mantena

JRS har signert rammeavtale med Mantena på innleie av teknisk kompetanse. Avtalen strekker seg i 2 år med opsjon på forlengelse på 2 år.

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet på konsulenter til kjøp av persontogtjenester. JRS fikk tilslag på Fase 2, Utforming av konkurransegrunnlag og Fase 3, Evaluering av tilbud og forhandlinger. Avtalen er for 2 år, med opsjon for forlengelse i 2 år.

Jotne Rail Solutions

Messer og utstillinger

JRS har i lang tid opptrådt på og besøkt messer relevante for rullende materiell. Som en sentral aktør for rullende materiell i Norge er disse møtene en arena hvor vi bygger nettverk, utveksler erfaringer og får innsikt i hva som rører seg i markedet. Viktige messer for oss er: Elmia Nordic Rail i Jönköping. Skandinavias