Login

Brukernavn

Passord

Fremtidens ledere vil ta beslutninger basert på digitale og virtuelle bygningsmodeller.


EnterpriseBIM (EBIM) er fremtidens løsning for strategisk eiendomsledelse hvor bruk av digitale modeller står sentralt. Jotne leverer modellserver og bygger stadig ut med funksjonalitet som kombinerer den virtuelle informasjonen med den fysiske verden.

Bli med på vår nyetablering i Trondheim. Vi søker flinke it-folk til vår EBIM satsning der vi skal skape fremtidens produkter for strategisk eiendomsledelse! Jotne skal bistå St. Olav og NTNU videre med å skap en virtuell og smart bydel. Derfor etblaerer vi et nytt avdelingskontor i Trondheim, og ønsker flereutviklere med på laget.

Vi trenger: 
Front end og full stack utviklere
Produkt owner
QA ansvarlig