Meland Vannbehandlingsanlegg

Meland kommune skal bygge nytt hovedvannverk på Hestdal med Storavatnet som ny Vannkilde levert av Nordic Water Products AS. Dette skal erstatte eksisterende vannbehandlingsanlegg som ikke oppfyller kravene til prosess og sikkerhet i drikkevannsforskriften, men som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk. Det nye anlegget Meland vannbehandlingsanlegg, heretter kalt Meland VBA, skal omfatte et komplett nytt system med

Les mer

Berger Hage, Lørenskog

Berger Hage er en del av den splitter nye bydelen Skårer Syd, som nå vokser frem i Lørenskog utenfor Oslo. Når bydelen er ferdig, vil den bestå av rundt 1500 kvadratmeter boliger og 8000 kvadratmeter kontor- og næringsbygg. Det bygges nå 192 leiligheter fordelt på seks bygninger med moderne arkitektur. Prosjektet startet juli 2018 og vil

Les mer

Linjegården, Sørumsand

Linjegården er byggetrinn 2 av Linjekvartalet i Sørumsand sentrum, og vil bestå av 80 leiligheter og rundt 1.250 kvadratmeter næringslokaler. Byggherre er Linjekvartalet Bolig AS, og totalentreprenør  Ø M Fjeld AS Avd Romerike. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk i betongtrapper, rekkverk på svalganger, rekkverk på terrasser og rømningstrapper.  

Capjon Park (Verksbyen), Fredrikstad

Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekt bygges i Fredrikstad. Den nye bydelen på Sellebakk vil, når alt er ferdig utviklet, bestå av rundt 3.000 ulike boenheter og et stort næringsbygg. Boligene leveres med Arca Novas konsept Future Living. Hele prosjektet er et unikt samarbeid mellom Arca Nova og leverandører som legger premisser for framtidig boligbygging

Les mer

Heggedal Torg

Strøm Gundersen AS, der Af Gruppen er hovedaksjonær, er valgt som entreprenør for oppføring av prosjektet Heggedal Torg i Asker. Oppdragsgiver er Tandeberg Eiendom AS. Prosjektet omfatter bygging av totalt 18900 kvadratmeter og inkluderer 120 boliger, næringslokaler og parkeringskjeller. Byggingen av Heggedal Torg startet februar 2019 og skal stå ferdig februar 2021. Jotne Ankers skal

Les mer