Høgskolen på Vestlandet

Kruse Smith bygger et kombinert undervisning- og kontorbygg (bl.a auditorier og lesesaler) på tilsammen 15.000 kvadratmeter for Høgskolen på Kronstad i Bergen. Oppstart på byggeplassen var i januar 2018 og overlevering til Statsbygg vil være mars 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere diverse stålrekkverk.  

Galleriet, Drammen

Veidekke er engasjert av Glitre Bolig som entreprenør av Galleriet i Drammen. Galleriet ligger i kvartalet Sundgata, Engene og Peder Buchs gate, og vil bestå av 51 leiligheter. Forventet byggestart 3. kvartal 2018, med en anslått byggetid på ca 17 måneder, tas det sikte på ferdigstillelse 1. kvartal 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet

Les mer

Tiedemannsfabrikken, Oslo

Selvaag Bolig og Ferd Eiendom fortsetter utviklingen av Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo, og de fortsetter sitt gode samarbeid med Veidekke Entreprenør som nå skal bygge felt G. Den tidligere tobakksfabrikken til Tiedemanns Tobakk, med røtter tilbake til 1730-årene, var i mange år en hjørnestensbedrift i området. I dag er fabrikk- og lagerhaller revet og

Les mer

Husebyhagen, Skedsmo

AF Gruppen har inngått avtale med Romerike Boligutvikling AS for bygging av boligprosjektet Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus. Avtalen gjelder to byggetrinn som omfatter oppføring av 87 leiligheter fordelt på 7 bygg med underliggende kjeller. Byggestart var 3. kvartal 2018 og forventet ferdigstillelse 3. kvartal 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk til balkonger

Les mer

Joh.Johannson Kaffe, Vestby

AF Bygg Østfold er entreprenør for prosjektet Joh. Johannson Kaffe i Vestby som omfatter bygging av selve fabrikken, tekniske installasjoner, solcelleanlegg og utomhusanlegg. Bygget skal ha en høy miljøprofil og settes opp i massivtre. Det nye anlegget er på 9450 kvadratmeter med tilhørende utomhusanlegg. Arbeidet startet januar 2018 og bygget vil stå ferdig september 2019.

Les mer