Meierikvartalet, Bodø

HENT AS har fått i oppdrag å fornye det gamle meieriet og brannstasjonen i Bodø til et moderne boligkvartal. Prosjektet vil bestå av 104 moderne og praktiske leiligheter og skal ligge midt i smørøyet av Bodø. Byggetrinn 1 (Meierikvartalets borettslag) består av totalt 66 leiligheter med tilhørende fellesarealer, både innvendig og utvendig. Byggetrinn 2 består

Les mer

Campbells, Bergen

I Campbells Andersens gamle fabrikklokaler ytterst på bryggekanten i Damsgårdssundet ble det tidligere produsert en rekke fiskeredskaper. Nå kommer BOBs nye satsning her, der det skal bygges to bygg med tilsammen 41 leiligheter. Bygg A (Damsgårdsveien 77) rives og erstattes av et helt nytt bygg over 3 etasjer med 11 boliger. Bygg B (Damsgårdsveien 79)

Les mer

Agder Fengsel, avd.Froland og avd. Mandal

På oppdrag fra Justisdepartementet bygger Statsbygg nytt fengsel i Agder, med avdeling i Mandal og på Froland. Kapasiteten skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 100 legges til Mandal, og de resterende 200 på Froland. Begge avdelingene er komplette nybygg, med variert utomhusarealer. Kruse Smith og Skanska er engasjert som entreprenører og Jotne

Les mer

Kilden barnehage, Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har engasjert Varden Entreprenør AS til å bygge en ny basebarnehage med 12 avdelinger på Årvollen i Oslo. Den nye barnehagen vil ha et totalareal på ca. 3.700 kvm og skal stå ferdig høsten 2018. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 2 spesial trapper, trapperekkverk og rekkverk i betongtrapp. Les mer

Les mer

Verket Ankers Hus, Moss

Sentralt på Verket ved Kulturplassen kommer Ankers Hus, oppkalt etter Anker-familien som eide Moss Jærnverk på 1700-tallet. Ankers Hus blir et moderne A-klasse næringsbygg over 8 etasjer med et totalareal på ca. 10 000 kvm. Veidekke er engasjert av Höegh Eiendom AS som entreprenør av prosjektet som skal stå ferdig januar 2019. Jotne Ankers skal

Les mer