Jotne har signert EBIM avtale med NTNU

Se pressemelding HER . . .

Besøk Jotne på FSTLs årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2018 Tønsberg 7. – 9. mai 2018   Vi demonstrerer Enterprise BIM som allerede benyttes av ledende sykehus som St. Olavs Hospital, Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg o.a. Se hvordan System- og Produktregister og Eiendomsportal i BIM modellserver kan forenkle hverdagen i prosjekteringen og eiendomsforvaltningen. Anbefaler IT sjefer, tekniske

Les mer

SBS - Annual conference: Standards

Wednesday, 30 May 2018 Bozar, Brussels. Belgium   Standards: A gateway for SMEs to the European Single Market and beyond? More info HERE

PI PLMx

5th & 6th November 2018. Chicago, USA   Exploring PLM as a hub for an integrated digital value chain.   More info HERE