JRS har signert rammeavtale med Oslo Vognselskap

JRS har signert rammeavtale med Oslo Vognselskap på tekniske tjenester og rådgivning. JRS ble i vurderingen gitt høyest score av alle tilbyderene. COWI og Lloyds Register Consulting er underleverandører til denne avtalen.

JRS skal bidra i Fornebubanen-prosjektet

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Jotne Rail Solutions er underleverandør på denne kontrakten. JRS vil blandt annet ha ansvar for tverrfaglig oppfølging av drifts-

Les mer