Evenes flystasjon

Skanska Husfabrikken i Steinkjer har signert kontrakt med Forsvarsbygg for bygging av én ny mannskap- og to nye befalsforlegninger på nye Evenes flystasjon.

Soldatene og befalet som skal jobbe på nye Evenes flystasjon, kan ta i bruk nye forlegninger sommeren 2021. Innenfor nye Evenes flystasjon er det fra før inngått kontrakt på fornying av eksisterende forlegningsbygg til både befal og mannskaper.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 3 stk. innvendig rettløpstrapper i flattstål med støpetrinn og 3 stk. utvendig rettløpstrapper i flattstålvanger med trinn og repos av gitter.

 

Les mer om prosjektet HER!