Galleriet, Drammen

Veidekke er engasjert av Glitre Bolig som entreprenør av Galleriet i Drammen.

Galleriet ligger i kvartalet Sundgata, Engene og Peder Buchs gate, og vil bestå av 51 leiligheter.

Forventet byggestart 3. kvartal 2018, med en anslått byggetid på ca 17 måneder, tas det sikte på ferdigstillelse 1. kvartal 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere stålbalkonger, balkong- og terrasserekkverk, trapperekkverk og ståltrapp.