Husebyhagen, Skedsmo

AF Gruppen har inngått avtale med Romerike Boligutvikling AS for bygging av boligprosjektet Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus.

Avtalen gjelder to byggetrinn som omfatter oppføring av 87 leiligheter fordelt på 7 bygg med underliggende kjeller.

Byggestart var 3. kvartal 2018 og forventet ferdigstillelse 3. kvartal 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk til balkonger og på tak terrasser i utførelse glassrekkverk med partier klargjort for trekledning, rekkverk og håndløpere i betongtrapper og en spiraltrapp.