Jernbaneforum 2021

Jernbaneforum 2021 ble avholdt digitalt 04.mars.2020 med Jotne Rail Solution som teknisk arrangør.

Vi takker for et godt samarbeid for Jernbaneforum 2021 som var fullpakket med innholdsrike innlegg fra blant annet Samferdselsminister Knut Arild Hareide og fungerende Jernbanedirektør Marit Rønning.