Joh.Johannson Kaffe, Vestby

AF Bygg Østfold er entreprenør for prosjektet Joh. Johannson Kaffe i Vestby som omfatter bygging av selve fabrikken, tekniske installasjoner, solcelleanlegg og utomhusanlegg. Bygget skal ha en høy miljøprofil og settes opp i massivtre.

Det nye anlegget er på 9450 kvadratmeter med tilhørende utomhusanlegg.

Arbeidet startet januar 2018 og bygget vil stå ferdig september 2019.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 3 stk. spiraltrapper (2 utvendig og 1 innvendig), enkle og doble håndløpere av tre i innvendige trapper, 3 stk. rettløpstrapper og 1 stk. leider.