Jotne Rail Solutions vant Rammeavtale for Teknisk Arrangør av Jernbaneforum

Bildet viser kjerneteamet bestående av representanter fra Jernbaneforaene, Jernbanedirektoratet og Jotne Rail Solutions.

Jotne Rail Solutions vil bistå med den tekniske gjennomføringen av Jernbaneforum og være en rådgiver som skal aktivt bidra til å utvikle konferansen sammen med Jernbaneforum Sør, Jernbanedirektoratet og de øvrige jernbanefora.

«Jernbaneforum er Norges viktigste møteplass for jernbanebransjen. Derfor er vi stolte og glade for at Jotne Rail Solutions kan være med og bidra sammen med engasjerte jernbanefora og dyktige fagfolk i Jernbanedirektoratet. Vi har allerede et godt samarbeid med programkomiteen og er klare for utsendelse av invitasjon til både utstillere og deltakere» sier Daglig leder for Jotne Rail Solutions, Anne Støren.

Også i år vil det altså være mulig å sikre utstillerplasser på Jernbaneforum, samt vi ønsker å tilrettelegge dagen slik at alle som deltar for mest mulig valuta for pengene, både faglig og sosialt. Vi vil fortsette arbeidet med å presentere et faglig og dagsaktuelt program, men nytt for året er at vi skal tilrettelegge for et kveldsarrangement hvor man kan møtes etter konferansen.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker deg en utstillerplass. Vi oppfordrer alle i jernbanebransjen å sette av mandag 4.mars 2019 på Oslo Kongressenter og melde din deltakelse jernbaneforum.no.

All informasjon finnes på jernbaneforum.no og vil bli oppdatert fortløpende frem mot Jernbaneforum.