JRS har flyttet til nyere lokaler!

I løpet av våren 2020 har Jotne Rail Solutions flyttet til nye og mer moderne lokaler. Adressen er fremdeles Grenseveien 107, men vi befinner oss nå i 2. etasje. Vi er veldig fornøyd med de nyoppussede lokalene og har både faglige og sosiale fordeler av å sitte enda tettere på våre kolleger i Jotne IT og Jotne Eiendom. I forbindelse med flyttingen har vi også oppgradert noen av våre viktigste hjelpemidler i arbeidsdagen: nemlig PC-skjermer, mus og tastatur.