JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet på konsulenter til kjøp av persontogtjenester.

JRS fikk tilslag på Fase 2, Utforming av konkurransegrunnlag og Fase 3, Evaluering av tilbud og forhandlinger.

Avtalen er for 2 år, med opsjon for forlengelse i 2 år.