JRS skal bidra i Fornebubanen-prosjektet

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden.

Jotne Rail Solutions er underleverandør på denne kontrakten. JRS vil blandt annet ha ansvar for tverrfaglig oppfølging av drifts- og hensetningsbase på Fornebu fra start til slutt i dette prosjektet.