Kilden barnehage, Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har engasjert Varden Entreprenør AS til å bygge en ny basebarnehage med 12 avdelinger på Årvollen i Oslo.

Den nye barnehagen vil ha et totalareal på ca. 3.700 kvm og skal stå ferdig høsten 2018.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 2 spesial trapper, trapperekkverk og rekkverk i betongtrapp.

Les mer om prosjektet HER!