Linjegården, Sørumsand

Linjegården er byggetrinn 2 av Linjekvartalet i Sørumsand sentrum, og vil bestå av 80 leiligheter og rundt 1.250 kvadratmeter næringslokaler.

Byggherre er Linjekvartalet Bolig AS, og totalentreprenør  Ø M Fjeld AS Avd Romerike.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk i betongtrapper, rekkverk på svalganger, rekkverk på terrasser og rømningstrapper.