Jotne Rail Solutions satser ytterligere på unge talenter

Mea er nyutdannet sivilingeniør med bakgrunn som maskiningeniør. Hun har en mastergrad i Industriell Økonomi og Teknologiledelse med fordypning innenfor prosjektledelse og planlegging, risikostyring, verdikjeder og leverandørmarkeder.

Hennes utdanning med en kombinasjon av teknologi, økonomi og ledelse har gitt henne god forutsetning for å analysere og håndtere prosjekter og teknologi-orienterte forretningsområder. Gjennom sin utdanning har hun utført prosjektarbeid tett sammen med flere ulike bedrifter.

Hun har tidligere erfaring med utarbeidelse av strukturmekaniske simuleringer og Finite Element Analysis (FEA) i ANSYS Mechanical. Gjennom dette arbeidet ble det utført en retningslinje for FEA godkjenning i henhold til bedriftens regelverk. Senere tid har hun har hatt et fokusområde innen offentlige anskaffelser og bruken av Best Value Procurement (BVP) teknikk i samarbeid mellom leverandører for å oppnå høyest mulig verdi i prosjekter.

Mea vil bistå både internt i markedsaktiviteter og ute i prosjekt hos kunder