Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

Engineering & Design

Jotne tilbyr et bredt spekter av ingeniør- og designtjenester. Våre hovedekspertise er i teknologier knyttet til topside systemer, subsea-enheter og mekaniske systemer. Våre profesjonelle ingeniører, designere, tegnere og støttepersonell har lang erfaring i industrien.
Våre ansatte er høyt kvalifiserte i å løse tekniske utfordringer og i designet av produksjonsvennlige systemer.

Vi tilbyr sømløse løsninger - om dine behov er for kun design, eller for støtte til selvstendige ingeniør og/eller fabrikasjonsforespørsler, design/fabrikasjon eller design/innkjøp/fabrikasjon.

Vår engineering- og design-ekspertise inkluderer:

 • Prosjektledelse
 • Kalkulasjoner og analyse
 • Mekanisk og strukturell engineering
 • Prosess og piping engineering
 • Elektrisk- og instrumentengineering
 • Mulighetsstudier
 • Front end ingeniør design
 • Prosjektplanlegging
 • Anskaffelser/innkjøp
 • Oppfølging av fabrikasjon
 • Oppfølging og tilsyn av installasjon
 • Nøkkelferdig EPC leveranser