Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

Mekaniske Tjenester

Jotne har et bredt spekter av produksjonsmuligheter, inkludert mekanisk verksted , fasiliteter til sammenstilling og testing, havn og sertifiserte dypvannskai og tungt løfteutstyr for lasting. Vi kan tilby mekanisk utstyr, stålstrukturer, CNC-maskiner, borevæske-systemer, rørsveising, tanker, varmevekslere og prosesspakker til både olje- og gassindustrien og tradisjonell landbasert industri.
Våre produksjonsaktiviteter bygger på lang erfaring og mye erfaring fra tjenester til våre norske og internasjonale kunder. Våre fabrikasjonstjenester inkluderer maskinering og hele bredden av stål, aluminium, titanium og inconel sveiseteknikker for rør og strukturer, sammenstilling av mekanisk, hydraulisk, prosess- og kontrollsystemer, i tillegg til funksjons- og trykktesting. Forbedringer og revisjoner er gjennomført på regelmessig basis for å sikre full og fortsettende overkommelse av HMS- og QA-krav.

Jotnes produksjonsmuligheter inkluderer:

 • Sammenstilling og reisning
 • Sveisekvalifikasjoner for alle typer legeringer
 • Plate- og profilbøying/kutting i tykkelser fra 2-100 mm
 • Maskinering av store elementer
 • FAT fasiliteter for trykk- og spenningstest m.m
 • Funksjonstesting i henhold til kundens behov, inkludert testing i grunt vann
 • Innendørs produksjonsområde (15.000 kvm)
 • Innendørs krankapasitet (2x50 tonn)
 • Krankapasitet for utlasting (127 tonn)
 • Dypvanns kaifasiliteter (7 meters dybde) oppfølging
 • Flytende og mobilkraner for utlasting

Våre produksjonsfasiliteter er i/på:

 • Kråkerøy, Fredrikstad
 • Industriveien, Fredrikstad
 • Tistedalen, Halden