Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

MEKANISKE VERKSTEDER

PRODUKTER

Vårt mål er å forstå våre kunders behov og levere våre prosjekter på en måte som støtter konkurransedyktigheten til våre kunder. På denne måten kan vi fremme fremtidig veskt og arbeidsrelasjoner.

Vi tilbyr engineering og fabrikasjon for prosess- og utilitysystemer.

Vi tilbyr engineering og fabrikasjon for lokale utstyrsrom, generatorhus, arbeids- og kontormoduler med mer.

Vi leverer engineering og fabrikasjon av subsea strukturer, pipingsystem og tilhørende utstyr for subsea produksjonssystemer.

Pig launchers & receivers er et typisk Jotne-produkt. Vi har produsert og levert mer enn 120 PLR og mange av dem inkludert engineering.

Jotne og RBV Energy har et sterkt samarbeid innen Høytrykkspiping, ventiler, fittings og flenser.

Med våre topp moderne maskiner kan vi fabrikere komponenter i alle stålkvaliteter, metalliske og syntetiske materialer.

Jotne tilbyr cladding-tjenester, overlegg sveising av materialer med utmerkede korrosjons- eller slitemotstand på basematerialer med gode strukturegenskaper.

Stålarbeid og sveising er sentrale disipliner i Jotne produksjonslokaler, og Jotne bruker topp moderen utstyr og teknologi for høyt presterende fabrikasjon.

Jotne tilbyr nøkkelferdige produkter, og vår sammenstillingsavdeling dekker både mekansik, hydraulisk og elektriske sammenstillingsarbeider.