Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

Pig Launcher & Recievers

Pig launchers & receivers er et typisk Jotne-produkt. Vi har produsert og levert mer enn 120 PLR og mange av dem inkludert engineering. Erfarne team av ingeniører, prosjektledere og ikke minst produksjonsoperatører garanterer at alle kundekrav og behov er tatt med i beregningen.
3D-modellering/oppsett, detaljdesign, FEA-analyse og fabrikasjon er vesentlige deler av vår ekspertise i PLR leverasner. Konstruksjons av tilpassede PLR er alltid i henhold til både industristandarder og våre kunders krav.

Konkurransedyktig pris er oppnådd igjennom effektiv fabrikasjon i nært samarbeid med godkjente underleveradører som jobber under Jotnes oppfølging. En unik igangsetting- og oppfølgingsprosedyre er utviklet og inkludert i Jotne Project Execution Model. Vårt fokus er på at alle HMS og QA krav er like gode hos våre underleverandører som på våre egne produksjonsfasiliteter.

Sertifiserte og godkjente leverandører er brukt for spesialutstyr for å sikre at alle ventiler, stabs, receptacles, signalutstyr og annet PLR utstyr has høy teknologisk og kvalitativ standard.