Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

Prosessystemer

Vi tilbyr engineering og fabrikasjon for prosess- og utilitysystemer som kjemiske injeksjonsenheter, vannbehandlingssystemer, MEG enheter, pumpepakker kraftenheter og andre relaterte systemer.
Vi har en erfaren stab med ekspertise i 3D modellering/oppsett, detaljdesign, fabrikasjon og testing spiller en vital rolle i å møte våre kunders behov. Konstruksjonen av tilpassede prosess- og utilityenheter i henhold til både industristandarder og våre kunders krav er vår styrke.
INNHOLD

Jotne er involvert i alle faser av anskaffelser, fra tidlig fasestudier til detaljenginering, innkjøp, fabrikasjon og testing. Vår leveranse kan inkluderte deler , fra ren engineering til ren fabrikasjon og testing. Deler av vår leveranse kan inkludere:

 • Prosjektledelse( ledelse, planlegging, HMS, QA og dokumentasjon)
 • Tidlig fase-studier
 • 3D modellering og oppsett inkludert rørdesign og rørspennings-analyse
 • Struktur/mekanisk design og analyse
 • Elektrisk og instrument design og fordeling
 • Teknisk innkjøp
 • Fabrikasjon, inkludert materiellkontroll/kvittering, sammenstilling og testing
 • Elektrisk- og instrumentinstallasjon
 • Overflatebehandling og isolasjon
PROSESS OG UTILITY MODULER
 • Kjemisk injeksjonsmoduler
 • Pumpepakker
 • MEG- enheter
 • Utility kompressor-pakker
 • NItrogengenerator-pakker
 • Nødgenerator-sett
 • Overskuddsvarmegjenvinning-enheter
 • Hydraulisk kraft-enheter
 • Vannbehandlings-pakker
 • Andre utility systemer