Login

Brukernavn

Passord

JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER

Strukturer og Piping

Stålarbeid og sveising er sentrale disipliner i Jotne produksjonslokaler, og Jotne bruker topp moderen utstyr og teknologi for høyt presterende fabrikasjon. Vi er sertifisert i henhold til ISO 3834-2, og har et høyt antall sveiseprosedyre-kvalifikasjoner(Welding Procedure Qualifications Records) for karbon- rustfritt, aluminium og Duplex-/ Super Duplex-materialer.

Jotne tilbyr kutting, sammenstilling og sveising av strukturer opp til 1000 tonn, og kan tilby nødvendige tjenester som NDT, overflatebehandling og testing.

Automatisert sveising av rørdeler sikrer høy kvalitet og utførelse, og Jotne tilbyr fabrikasjon av rørdeler i alle stålkvaliteter inkludert rustfritt og duplex/Super Duplex materialer. Jotne kan også tilby nødvendige tjenester som NDT , PMI, flushing og trykktesting.