Meland Vannbehandlingsanlegg

Meland kommune skal bygge nytt hovedvannverk på Hestdal med Storavatnet som ny Vannkilde levert av Nordic Water Products AS. Dette skal erstatte eksisterende vannbehandlingsanlegg som ikke oppfyller kravene til prosess og sikkerhet i drikkevannsforskriften, men som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk.

Det nye anlegget Meland vannbehandlingsanlegg, heretter kalt Meland VBA, skal omfatte et komplett nytt system med inntaksarrangement i Storavatnet, 2,7 km inntaksledning til Hestdal, råvannspumpestasjon, behandlingsanlegg med DynaSand, rentvannsbasseng og trykkforsterkning for levering ut på forsyningsnettet.

Jotne Ankers bidrar med følgende til dette prosjektet:

  • Prosjektledelse og 3D modellering
  • Innkjøp, Prefabrikasjon og montering av rør
  • Innkjøp, Prefabrikasjon og montering av trapper, rekkverk og gangbaner
  • Montere utstyr levert av kunde
  • Montere instrument og ventiler levert av kunde