Jotne Rail Solutions forsterker teamet

Nghia er nyutdannet og dyktig maskiningeniør med spesialisering innenfor industriell teknologi.

Hun har tidligere erfaringer med å jobbe i et internasjonalt selskap og har deltatt i både anbud og jobbet tett med internasjonale partnere og kunder om leveranse og fremdrift. Dette har bidratt til en forståelse for å kombinere tekniske, forretningsmessige og operative kunnskaper.

Hun er selvdreven og har evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger og utarbeide gode og effektive løsninger.

Nghia går rett ut i oppdrag hos Agder Fylkeskommune og skal jobbe med Jernbaneforum 2021.