JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog

Daglig Leder i JRS, Anne Støren, etter signering med Teknisk Direktør i Norske Tog, Luca Cuppari. Det er med glede JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog på teknisk kompetanse. JRS er stolt over å ha signert på 22 delkontrakter blandt annet innenfor områdene strømforsyning, mekanisk engineering, konstruksjon og teknisk tegning, RAMS/vedlikehold, dokumentkontroll, dokumenthåndtering og kodifisering og

Les mer

JRS har signert rammeavtale med Mantena

JRS har signert rammeavtale med Mantena på innleie av teknisk kompetanse. Avtalen strekker seg i 2 år med opsjon på forlengelse på 2 år.

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet på konsulenter til kjøp av persontogtjenester. JRS fikk tilslag på Fase 2, Utforming av konkurransegrunnlag og Fase 3, Evaluering av tilbud og forhandlinger. Avtalen er for 2 år, med opsjon for forlengelse i 2 år.

Messer og utstillinger

JRS har i lang tid opptrådt på og besøkt messer relevante for rullende materiell. Som en sentral aktør for rullende materiell i Norge er disse møtene en arena hvor vi bygger nettverk, utveksler erfaringer og får innsikt i hva som rører seg i markedet. Viktige messer for oss er: Elmia Nordic Rail i Jönköping. Skandinavias

Les mer

Glassberget, Hamar

Ø.M Fjeld  er engasjert som entreprenør av Glassberget borettslag som ligger på Hamar Vest. I Knut Alvsons gate 2, omtrent et slagskudd fra CC amfi og Storhamars hjemmearena, skal Glassberget borettslag bygges med 33 vestvendte leiligheter fra 46 til 121 kvm. Prosjektet oppstart var vinter 2017 og skal ferdigstilles sommer 2018. Jotne Ankers skal til

Les mer