Capjon Park (Verksbyen), Fredrikstad

Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekt bygges i Fredrikstad. Den nye bydelen på Sellebakk vil, når alt er ferdig utviklet, bestå av rundt 3.000 ulike boenheter og et stort næringsbygg. Boligene leveres med Arca Novas konsept Future Living. Hele prosjektet er et unikt samarbeid mellom Arca Nova og leverandører som legger premisser for framtidig boligbygging

Les mer

Heggedal Torg

Strøm Gundersen AS, der Af Gruppen er hovedaksjonær, er valgt som entreprenør for oppføring av prosjektet Heggedal Torg i Asker. Oppdragsgiver er Tandeberg Eiendom AS. Prosjektet omfatter bygging av totalt 18900 kvadratmeter og inkluderer 120 boliger, næringslokaler og parkeringskjeller. Byggingen av Heggedal Torg startet februar 2019 og skal stå ferdig februar 2021. Jotne Ankers skal

Les mer

Høgskolen på Vestlandet

Kruse Smith bygger et kombinert undervisning- og kontorbygg (bl.a auditorier og lesesaler) på tilsammen 15.000 kvadratmeter for Høgskolen på Kronstad i Bergen. Oppstart på byggeplassen var i januar 2018 og overlevering til Statsbygg vil være mars 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere diverse stålrekkverk.  

Galleriet, Drammen

Veidekke er engasjert av Glitre Bolig som entreprenør av Galleriet i Drammen. Galleriet ligger i kvartalet Sundgata, Engene og Peder Buchs gate, og vil bestå av 51 leiligheter. Forventet byggestart 3. kvartal 2018, med en anslått byggetid på ca 17 måneder, tas det sikte på ferdigstillelse 1. kvartal 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet

Les mer

Tiedemannsfabrikken, Oslo

Selvaag Bolig og Ferd Eiendom fortsetter utviklingen av Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo, og de fortsetter sitt gode samarbeid med Veidekke Entreprenør som nå skal bygge felt G. Den tidligere tobakksfabrikken til Tiedemanns Tobakk, med røtter tilbake til 1730-årene, var i mange år en hjørnestensbedrift i området. I dag er fabrikk- og lagerhaller revet og

Les mer