Husebyhagen, Skedsmo

AF Gruppen har inngått avtale med Romerike Boligutvikling AS for bygging av boligprosjektet Husebyhagen på Skedsmokorset i Akershus. Avtalen gjelder to byggetrinn som omfatter oppføring av 87 leiligheter fordelt på 7 bygg med underliggende kjeller. Byggestart var 3. kvartal 2018 og forventet ferdigstillelse 3. kvartal 2020. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rekkverk til balkonger

Les mer

Joh.Johannson Kaffe, Vestby

AF Bygg Østfold er entreprenør for prosjektet Joh. Johannson Kaffe i Vestby som omfatter bygging av selve fabrikken, tekniske installasjoner, solcelleanlegg og utomhusanlegg. Bygget skal ha en høy miljøprofil og settes opp i massivtre. Det nye anlegget er på 9450 kvadratmeter med tilhørende utomhusanlegg. Arbeidet startet januar 2018 og bygget vil stå ferdig september 2019.

Les mer

JRS har inngått fornyet rammeavtale med Sporveien

JRS er vist fornyet tillit og er tidelt rammeavtale med Sporveien AS for leveranse av jernbaneteknisk og sikkerhetsfaglig kompetanse. Vi er svært fornøyd med å ha inngått nok en rammeavtale med en stor aktør i bransjen. Avtalen omfatter områdene: Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet MMI Sikring og beredskap Vognteknikk JRS har COWI og Lloyd’s Register

Les mer

Vest-Lofoten vidergående skole

Consto AS bygger nye Vest-Lofoten videregående skole i kommunesenteret Leknes i Vestvågøy kommune med overlevering 1.august 2019. Byggherre er Nordland fylkeskommune. Skolen er dimensjonert for 600-700 elever og cirka 180 ansatte. Prosjektet består av å rive skolebygg A, oppføring av nybygg på 7.450 kvm og rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på

Les mer

Rustad skole, Ås

AF Bygg Østfold er engasjert av Ås kommune for bygging av nye Rustad skole. Nye Rustad skole blir en 4-parallell barneskole for inntil 790 elever og 100 ansatte. Prosjektet omfatter riving av den gamle skolen og fjerning av gammel bygningsmasse. Den nye skolen skal settes opp på den eksisterende skoletomten. Skolen med flerbrukshall kommer på

Les mer