Besøk Jotne på FSTLs årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2018 Tønsberg 7. – 9. mai 2018   Vi demonstrerer Enterprise BIM som allerede benyttes av ledende sykehus som St. Olavs Hospital, Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg o.a. Se hvordan System- og Produktregister og Eiendomsportal i BIM modellserver kan forenkle hverdagen i prosjekteringen og eiendomsforvaltningen. Anbefaler IT sjefer, tekniske

Les mer

SBS - Annual conference: Standards

Wednesday, 30 May 2018 Bozar, Brussels. Belgium   Standards: A gateway for SMEs to the European Single Market and beyond? More info HERE

PI PLMx

5th & 6th November 2018. Chicago, USA   Exploring PLM as a hub for an integrated digital value chain.   More info HERE

Kilden barnehage, Oslo

Omsorgsbygg Oslo KF har engasjert Varden Entreprenør AS til å bygge en ny basebarnehage med 12 avdelinger på Årvollen i Oslo. Den nye barnehagen vil ha et totalareal på ca. 3.700 kvm og skal stå ferdig høsten 2018. Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 2 spesial trapper, trapperekkverk og rekkverk i betongtrapp. Les mer

Les mer

Verket Ankers Hus, Moss

Sentralt på Verket ved Kulturplassen kommer Ankers Hus, oppkalt etter Anker-familien som eide Moss Jærnverk på 1700-tallet. Ankers Hus blir et moderne A-klasse næringsbygg over 8 etasjer med et totalareal på ca. 10 000 kvm. Veidekke er engasjert av Höegh Eiendom AS som entreprenør av prosjektet som skal stå ferdig januar 2019. Jotne Ankers skal

Les mer