Login

Brukernavn

Passord

Fornebubanen

Jotne Rail Solutions

Fornebubanen

OM PROSJEKTET

Prosjektgruppen Fornebubanen er totalrådgiver av arbeidet i oppdraget med å prosjektere den nye t-banestrekningen.

 

Siden desember 2017 har Jotne Rail Solutions hatt en ressurs Assisterende prosjekteringsleder og en ressurs for Metro-/og utstyrsansvarlig, for Basen og Fornebu Stasjon hos prosjekterende rådgivere, PGF.

 

Våre ressurser bidrar blant annet mot prosjektledelse, prosjektstyring,  RAMS-arbeid, BIM, 3D modellering, koordinering, brukermedvirkning/involvering, prosjektering, samtidig prosjektering, beregning og analyser for drift, befaringer hos bruker, skaffe og utarbeide konkurransegrunnlag til entreprisen (bygg entreprise). Ressursene er i dialog med byggherre og Sporveiens personale på hensetting/ vognrenhold  og verksted underveis i prosjektet, for å utarbeide underlag til fremtidig driftsbase på Fornebu base.