Login

Brukernavn

Passord

Norges ledende leverandør av ingeniør- og designtjenester knyttet til skinnegående transport.

Jotne Rail Solutions har lang erfaring med rullende materiell og tilknyttet bransje. JRS har eksperter innen flere fagområder og kan låse utfordringer av mange slag.

previous arrow
next arrow
Slider

 JOTNE RAIL SOLUTIONS

KONTAKT
Jotne Rail Solutions

   +47 23 17 16 00

   post@jotne.no

Jotne Rail Solutions AS (JRS) tilbyr ekspertise innen engineering, prosjektledelse, design og beregninger til det norske og nordiske markedet for rullende materiell.

JRS har i flere år hatt rammeavtaler med selskaper innen tog, trikk- og metrodrift i Oslo. Disse avtalene har strukket seg fra rene prosjektlederoppgaver på leverandørsiden og anskaffelsesprosjekter hos operatører, til gjennomføring av tekniske modifikasjoner på eksisterende materiell.

Utover dette har vi tilegnet oss rådgivningskompetanse innen flere relaterte områder.

KONTAKT
Rail Solutions

   +47 23 17 16 00

   post@jotne.no

TJENESTER

Jotne Rail Solutions har ansatte med forskjellige bakgrunner som kan løse mange typer utfordringer. JRS har 13 ansatte med bred bakgrunn innen rullende materiell, og har de fleste større aktørene i Norge innen tog, trikk, metro og bybane som sine kunder.

Vi har en stab med industridesignere som har lang erfaring med å løse problemer, evaluere og utarbeide forbedringer og utvikle konsepter

Vi kan tilby et bredt spekter av engineerings- og beregningstjenester for å løse våre kunders behov uansett problemstilling

Vi har prosjektledere som kan bidra med generell prosjektledelse, engineeringsledelse, disiplinledelse og vedlikeholdsledelse

Vi har lang erfaring med prosessor i rullende materiell, herunder RAMS-analyser, Sikkerhetsstyring, osv

Vi har konsulenter med kompetanse og erfaring fra rådgivningsoppdrag hos operatører og leverandører, nybygg og ombygging av jernbaneverksteder med mer

RELATERTE PROSJEKTER

Oppgradering av trikk SL95

Utvikling og beregning av pressverktøy for montasje/demontasje av antirolldempere til SL95 trikker.

Mulighetsstudie multileddet trikk

Mulighetsstudie multileddet trikk LTR 17 og LTR 18. Bistand til anskaffelse og test.

Mulighetsstudie for oppgradering av MX

Implementering av lasermåler Nextsense Calipri til hjulmåling av MX3000

NYHETER

Jotne Rail Solutions

JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog

Daglig Leder i JRS, Anne Støren, etter signering med Teknisk Direktør i Norske Tog, Luca Cuppari. Det er med glede JRS Signerer Rammeavtale med Norske Tog på teknisk kompetanse. JRS er stolt over å ha signert på 22 delkontrakter blandt annet innenfor områdene strømforsyning, mekanisk engineering, konstruksjon og teknisk tegning, RAMS/vedlikehold, dokumentkontroll, dokumenthåndtering og kodifisering og

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Mantena

JRS har signert rammeavtale med Mantena på innleie av teknisk kompetanse. Avtalen strekker seg i 2 år med opsjon på forlengelse på 2 år.

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet på konsulenter til kjøp av persontogtjenester. JRS fikk tilslag på Fase 2, Utforming av konkurransegrunnlag og Fase 3, Evaluering av tilbud og forhandlinger. Avtalen er for 2 år, med opsjon for forlengelse i 2 år.

Jotne Rail Solutions

Messer og utstillinger

JRS har i lang tid opptrådt på og besøkt messer relevante for rullende materiell. Som en sentral aktør for rullende materiell i Norge er disse møtene en arena hvor vi bygger nettverk, utveksler erfaringer og får innsikt i hva som rører seg i markedet. Viktige messer for oss er: Elmia Nordic Rail i Jönköping. Skandinavias