Login

Brukernavn

Passord

Norges ledende leverandør av rådgivning, ingeniør- og designtjenester knyttet til rullende materiell og mobilitet

JRS har ansatte med en variert bakgrunn, som kan løse komplekse utfordringer

previous arrow
next arrow
Slider

 JOTNE RAIL SOLUTIONS

KONTAKT
Jotne Rail Solutions
   +47 23 17 16 00    jrs@jotne.no

Jotne Rail Solutions AS tilbyr ekspertise innen rådgivning, engineering, prosjektledelse, design og beregninger til det norske og nordiske markedet for rullende materiell.

JRS har i flere år hatt rammeavtaler med selskaper innen tog, trikk- og metrodrift i Oslo. Disse avtalene har omhandlet alt fra rene prosjektlederoppgaver på leverandørsiden og anskaffelsesprosjekter hos operatører, til gjennomføring av tekniske modifikasjoner på eksisterende materiell.

Utover dette har vi tilegnet oss rådgivningskompetanse innen flere relaterte områder.

KONTAKT
Jotne Rail Solutions
   +47 23 17 16 00    jrs@jotne.no

TJENESTER

JRS har ansatte med en variert bakgrunn som kan løse komplekse utfordringer. Våre ansatte har bred erfaring innen rullende materiell, og har de større aktørene i Norge innen tog, trikk, og metro som sine kunder.

Vi har konsulenter med kompetanse og erfaring fra rådgivningsoppdrag hos operatører og leverandører, nybygg og ombygging av jernbaneverksteder med mer

Vi kan tilby et bredt spekter av engineerings- og beregningstjenester for å løse våre kunders behov uansett problemstilling

Vi har en stab med industridesignere som har lang erfaring med å løse problemer, evaluere og utarbeide forbedringer og utvikle konsepter

Vi har prosjektledere som kan bidra med generell prosjektledelse, engineeringsledelse, disiplinledelse og vedlikeholdsledelse

Vi har lang erfaring med prosesser innen rullende materiell, herunder RAMS-analyser, sikkerhetsstyring og myndighets-godkjennelser

RELATERTE PROSJEKTER

Oppgradering av trikk SL95

JRS har levert teknisk prosjektledelse til midtlivsoppgraderingen av SL95

Mulighetsstudie multileddet trikk

JRS har ledet anskaffelsen av en mulighetsstudie av multileddet trikk i Oslo på vegne av Sporveien sin anskaffelse av nye trikker

Mulighetsstudie for oppgradering av MX

JRS har utført en mulighetsstudie for oppgradering av MX3000. Dette studiet bestod blant annet evaluering av alternative løsninger på interiøret og interiørelementer. 

NYHETER

Jotne Rail Solutions

JRS signerer rammeavtale med Norske tog

Daglig Leder i JRS, Anne Støren, etter signering med Teknisk Direktør i Norske tog, Luca Cuppari. Det er med glede JRS Signerer Rammeavtale med Norske tog på teknisk kompetanse. JRS er stolt over å ha signert på 22 delkontrakter blandt annet innenfor områdene strømforsyning, mekanisk engineering, konstruksjon og teknisk tegning, RAMS/vedlikehold, dokumentkontroll, dokumenthåndtering og kodifisering og

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Mantena

JRS har signert rammeavtale med Mantena på innleie av teknisk kompetanse. Avtalen strekker seg i 2 år med opsjon på forlengelse på 2 år.

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet

JRS har signert rammeavtale med Jernbanedirektoratet på konsulenter til kjøp av persontogtjenester. JRS fikk tilslag på Fase 2, Utforming av konkurransegrunnlag og Fase 3, Evaluering av tilbud og forhandlinger. Avtalen er for 2 år, med opsjon for forlengelse i 2 år.

Jotne Rail Solutions

JRS har signert rammeavtale med Oslo Vognselskap

JRS har signert rammeavtale med Oslo Vognselskap på tekniske tjenester og rådgivning. JRS ble i vurderingen gitt høyest score av alle tilbyderene. COWI og Lloyds Register Consulting er underleverandører til denne avtalen.