Login

Brukernavn

Passord

JOTNE RAIL SOLUTIONS

Analyser og Godkjennelser

Jotne Rail Solutions har lang erfaring med prosesser innen rullende materiell, herunder RAMS-analyser, sikkerhetsstyring, risikoanalyser, myndighetsgodkjenning, vedlikeholdsplanlegging med mer.

RAMS og vedlikehold:

- Sikkerhetsstyring
- Risikoanalyser
- RAMS, EN 50126
- Myndighetsgodkjenning

 

MYNDIGHETSGODKJENNELSE

Anskaffelser gjøres normalt i henhold til Norsk jernbanelovgivning. Krav til det rullende materiellet må være ivaretatt og godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) og infrastruktureier (Bane NOR) og følge krav i henhold til standarder som EN, TSI, UIC, NEC og Cenelec. Våre prosjektledere er godt kjent med myndighetskrav og godkjenningsprosesser i Norge.