Login

Brukernavn

Passord

JOTNE RAIL SOLUTIONS

Design

Jotne Rail Solutions har en stab med industridesignere som har lang erfaring med å løse problemer, evaluere og utarbeide forbedringer og utvikle konsepter.
JRS bidrar med kompetanse og erfaring innen prosesser for produkt- og tjenesteutvikling. Vi legger spesiell vekt på helhetsløsninger som ivaretar økt levetid og driftssikkerhet, enklere vedlikehold, reduserte reservedelskostnader og krav til universell utforming, inkl. TSI PRM.
DESIGNTJENESTER

- Analytisk og systematisk produktutvikling

- Design av interiør og eksteriør med tanke på funksjonalitet og estetikk.

- Brukerfokusering og ergonomi (universell utforming)

- Utarbeide løsninger som gir bedret funksjonalitet, økt levetid, økt driftssikkerhet, enklere vedlikehold og reduserte kostnader

- Førerplassutforming (man-machine)

- Produktutvikling