Login

Brukernavn

Passord

JOTNE RAIL SOLUTIONS

Engineering

Jotne Rail Solutions var tidligere del av EPM Consulting, tidligere Jotne Mekaniske Verksteder, med bred kompetanse på konstruksjon av tekniske installasjoner til blant andre petrokjemisk industri og bransjen for rullende materiell.
Med denne bakgrunnen har Jotne Rail Solutions utviklet seg til å kunne tilby et bredt spekter av engineerings- og beregningstjenester for å løse våre kunders behov uansett problemstilling.
ENGINEERINGSTJENESTER

Vi kan tilby kompetanse på områder som prosjektledelse, produksjon (anskaffelser, oppfølging, kvalitetskontroll), materialkunnskap, overflatebehandling, sammenføyningsteknikk, mekanisk integrasjon av komponenter og systemer, elektrisk integrasjon av komponenter og systemer, støy, EMC og software-utvikling.

- Interiør og belysning

- Vognkasse

- Boggi

- Detaljkonstruksjon deler og komponenter

- Verktøy for rullende materiell

- Bremser

- Elektro

- Sikkerhetssystemer

- Passasjerinformasjonssystemer (PIS)

- Varme og ventillasjon (HVAC)

- Traksjon

- Hjelpesystemer

- Skilt og merking

- Dokumentasjon

- Kodifisering

- Standarder

- RAMS

BEREGNINGS- OG ANALYSETJENESTER

Disse oppgavene spenner fra nødvendig beregning for dimensjonering av konstruksjoner vi selv utvikler, til større og mer komplekse oppgaver. Typiske tjenester vi utfører er levetidsberegninger på aksler, beregning av sprekkveksthastighet i aksler, dynamisk beregning av skinneryddere, beregning av boggikonstruksjon med tanke på sprekkutvikling og slitasje, innfesting av interiør, verifikasjon etter reparasjon av kollisjonsskader, tyngdepunkts- og vektberegning samt bremseberegning.

- Styrkeberegninger og FEM-analyser

- Deformasjonsanalyser

- Termiske beregninger

- Strømningsberegninger

- 3.-parts verifikasjoner ihht EN/UIC