Login

Brukernavn

Passord

JOTNE RAIL SOLUTIONS

Prosjektledelse

Jotne Rail Solutions har prosjektledere med kompetanse og erfaring fra anskaffelser hos operatører og leverandører.
JRS har prosjektledere som kan bidra med generell prosjektledelse, engineeringsledelse, disiplinledelse og vedlikeholdsledelse.
PROSJEKTLEDERTJENESTER

- Materiellanskaffelser

- Ombygging av materiell

- Nybygg og ombygging av jernbaneverksteder

- Produksjonstelrettelegging og logistikk