Login

Brukernavn

Passord

JOTNE RAIL SOLUTIONS

Rådgivning

Jotne Rail Solutions har lang erfaring som konsulenter inn mot bransjen rullende materiell og har anskaffet ekspertise innen mange felt knyttet til rullende materiell. Vi har konsulenter med kompetanse og erfaring fra rådgivningsoppdrag hos operatører og leverandører, nybygg og ombygging av jernbaneverksteder med mer.

Vi har deltatt i etableringen av sikkerhetsstyringssystemer og RAMS-prosesser i forbindelse med anskaffelse og modifikasjon av materiell og har god kunnskap om hvordan materiellet skal implementeres i en driftsorganisasjon.

- Kartlegging analyse og utvikling

- Operativ drift

- Kapasitetsutredning

- Mulighetsstudier

- Evaluering av tilbud