Rustad skole, Ås

AF Bygg Østfold er engasjert av Ås kommune for bygging av nye Rustad skole.

Nye Rustad skole blir en 4-parallell barneskole for inntil 790 elever og 100 ansatte. Prosjektet omfatter riving av den gamle skolen og fjerning av gammel bygningsmasse. Den nye skolen skal settes opp på den eksisterende skoletomten.

Skolen med flerbrukshall kommer på et samlet brutto bygningsareal på 11 718 kvm og skal stå ferdig sommeren 2019.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere spiraltrapper for rømning, rekkverk og håndløpere i betongtrapper, amfi og auditorier.