Tiedemannsfabrikken, Oslo

Selvaag Bolig og Ferd Eiendom fortsetter utviklingen av Tiedemannsfabrikken på Ensjø i Oslo, og de fortsetter sitt gode samarbeid med Veidekke Entreprenør som nå skal bygge felt G.

Den tidligere tobakksfabrikken til Tiedemanns Tobakk, med røtter tilbake til 1730-årene, var i mange år en hjørnestensbedrift i området. I dag er fabrikk- og lagerhaller revet og erstattet med leiligheter og rekkehus. Bilbutikker og verksteder forsvinner til fordel for en ny sentrumsbydel med boliger, kontorer, handel og servicetilbud som vil skape et levende bomiljø.

Jotne Ankers har tidligere levert spiral rømingstrapper og trapperekkverk (stål) i betongtrapper til felt E og F, og skal også denne gangen levere samme produkter.