Tindlund Park

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennende boligprosjekt.

Ove Skår AS er entreprenør for prosjektet som startet april 2016.

Prosjektet er bygget i 3 trinn, der byggetrinn 1 og 2 stod ferdig sommeren 2019. Byggingen av trinn 3, som består av 2 punktblokker med 22 leiligheter,  pågår i disse dager og skal stå ferdig høsten 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere glassrekkverk på balkonger, glassrekkverk på gesimser og takterrasser, sprosserekkverk i betongtrapper og sproserekkverk på støttemurer og ramper.

Les mer om prosjektet HER!