Trikkanskaffelsen

Fra 17.januar kjører trikkene i dagsruter! Passasjerene ønskes velkommen neste måned.

Sporveien inngikk kontrakt 11.juni 2018 en avtale om leveranse av ny trikker med CAF. De første trikkene ankom Oslo i 2020 og har blitt testet i over ett år. Sporveien har i den forbindelse hatt behov for å forsterke det tekniske teamet for oppfølging av tekniske forhold innen fagområdene mekanisk og elektrisk.

Jotne Rail Solutions bistår med oppfølging av tekniske forhold fra engineering design fasen, tekniske avklaringer i forbindelse med testing, tar stilling til testresultater og vurderer tilbakemelding fra brukere i forhold til tekniske løsninger.

Vi er også sentrale i teknisk vurdering av teknisk dokumentasjon for drift og vedlikehold innenfor fagområdene.